Digital arkivering och Hosted backup i samma lösning.

Säker och stabil molntjänst för digital Powered by Amazon Web Servicesarkivering och säkerhetskopiering av viktig data. För laptops, desktops, servrar, nätverks-enheter och externa diskar.


Den mörka sidan av filserver och synktjänster

Många av våra kunder använde sin filserver och synktjänst som en kombination av online backup och arkivering av viktiga filer. Vad de inte visste är att många synktjänster har en begränsning på hur länge borttagna filer kan återställas, ofta 30-180 dagar tillbaka i tiden. I bästa fall.

Detta kan tyckas räcka, men många av våra kunder har lärt sig den hårda vägen att detta ej är fallet.

Det vi älskar med synktjänster och filserver kan lätt bli till en katastrof

När en fil eller mapp tas bort från en dator tas den även bort från alla andra då det ligger i de flesta synktjänsters natur. Om detta sker av misstag kan det vara väldigt svårt att upptäcka detta i tid. När man sedan behöver filen finns den inte kvar. I vissa fall behöver företaget även kunna återställa viktig information många år tillbaka i tiden och då uppfyller inte en synktjänst kraven.

Skillnaden mellan filserver, synktjänst, online backup och digital arkivering av data

Filserver och syntjänster = En central plats där företagets/användarnas filer skapas, redigeras och lagras, där det dagliga arbete utförs. Alltid tillgängliga via datorn, mobil enhet och via webbläsaren. 

Online backup / hosted backup = möjlighet att enkelt och snabbt kunna återställa filer kontinuerligt från vald tidpunk. Mindre data som skrivs över.

Digital arkivering = lagring av viktiga filer under en längre tid, orört. Ofta finns krav på hur länge den måste finns tillgänglig ibland upp till 10 år eller som en extra säkerhet. Ofta stora volymer data.

Som svar på detta erbjuder vi nu en unik tjänst som inkluderar allt detta i samma.

 Vad ingår i digital arkivering?


Kryptering på tre nivåer, kalla oss paranoida om du vill men säker är det

  1. all data krypteras med AES-256 bitar på din dator/server innan den skickas
  2. all överföring av data krypteras med AES-256 bitar 
  3. all data lagras sedan med AES-256 bitars kryptering. Bara du har nyckeln.

Med denna nivå av säkerhet följer vi standarder för som Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, PHIPA, PCI-DSS, GLBA, FISMA, och Joint Commission.


Samtliga av våra tjänster kan skräddarsys efter behov. Kontakta oss så berättar vi mer

Växel:
08 650 49 59

E-post:
support@peopleandtechnology.se

 

Skriv ut